een houten drukletter Y
krantekop over web.20
oud papier met insectvraat
slierten magneetband